Nyheder Kingspan Insulation
Kingspan Insulation
Kingspan Group Kingspan Insulation

Kingspan Insulation - din garanti for kvalitet


Kingspan Insulation vægter kvalitet, miljø og sikkerhed højt. Vores produktion i UK og Holland er ISO certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001. Vores processer kontrolleres regelmæssigt af interne og eksterne parter for at en sikre høj standard og garanteret kvalitet.

ISO 9001

ISO 9001-standarden stiller krav til vores organisations kvalitetsstyringssystem. Vi arbejder målrettet på at sikre, at vi lever op til vores kunders krav samt de juridiske krav, der gælder for vores produkter. Med denne certificering kan du som kunde være sikker på at få den kvalitet, du har krav på.

ISO 14001

ISO 14001 er en standard inden for miljøstyring, som er udviklet af Den Internationale Standardiseringsorganisation. Ved hjælp af et miljøstyringssystem, der opfylder ISO 14001-standarden, kan miljørisici kontrolleres og mindskes. Analysen af miljørisici er den vigtigste del af denne standard. Med dette certifikat viser Kingspan Insulation, at de har en miljøplan og kontrollerer miljørisici.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 er en international standard for sikkerhedsstyring, som afspejler de krav, der skal være til stede i et godt sikkerhedsstyringssystem. Opbygningen er lig ISO 9001 og ISO 14001. Certifikatet viser, at Kingspan Insulation kontrollerer arbejdsrisici effektivt, og at vi løbende arbejder på at forbedre os.